Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geografisk Informationsvetenskap

Flexibel masterutbildning på distans

Masterutbildningen är internetbaserad och ger en flexibel utbildning för dig som är intresserad av att lära dig GIS. Du kan läsa på hel -eller halvfart. Utbildningen motsvarar två års heltidsstudier.

Masterprogrammet i geografisk informationsvetenskap,120 hp, är ett distansutbildningsprogram som du kan läsa på halvtid eller på heltidstempo. Om du vill lära dig att analysera, simulera och presentera rumsliga fenomen med hjälp av geografiska informationssystem (GIS), så är detta masterprogrammet för dig. Utbildningen ges på engelska.

Programmets innehåll

Som student på detta program kommer du att få grundläggande praktisk utbildning i hur du använder den senaste GIS-programvaran tillsammans med den nödvändiga teoretiska bakgrunden. Du har möjlighet att lära dig om databaser, kartografi och utöka dina kunskaper i GIS inom olika tillämpningsområden. Syftet med programmet är att erbjuda dig en flexibel och komplett masterutbildning i GIS. Alla kurser som erbjuds i detta masterprogram är internetbaserade. Kursmaterialet presenteras som text-, ljud- och videopresentationer och studenter och lärare har kontakt via internetforum, e-post eller Skype. Som student har du möjlighet att välja ditt egen studietempo (100% eller 50%).

Kurser:

Samtliga kurser ges på engelska. Det finns en stor flexibilitet i programmet att välja kurser efter intresse.

Obligatoriska kurser:

Geografiska Informationssystem, grundkurs, 15 hp(GISA21)
Geografiska informationssystems, fortsättningskurs, 15 hp (GISA22)
Forskningsmetodik, 7.5 ECTS (GISN15)

Masterexamen projektarbete, 30 hp (GISM01)

Valbara kurser relaterat till samhällsvetenskap:

GIS och fysisk planering, 7.5 hp (GISN14)
GIS i turism och rekreation, 7.5 hp (GISN33)

Valbara övriga kurser:

Geografiska databaser, 7.5 hp (GISN06)
Öppen källkod i GIS, 7.5 hp (GISN04)
GIS and statistisk analys, 5 hp (GISN31)
Infrastruktur för rumslig data, 5 hp (GISN35)

Valbara kurser relaterade till naturvetenskap:

GIS and biodiversitet, 7.5 hp (GISN11)
GIS and klimatförändringar, 7.5 hp (GISN32)
GIS and Distribuerad Hydrologisk Modellering 7,5 hp (GISN36)

Tekniska valbara kurser:

Web GIS, 7.5 hp (GISN09)
Digital fjärranalys och GIS, 7.5 hp (GISN08)
Algoritmer i GIS, 7.5 hp (GISN07)
Pythonprogrammerng i GIS, 5 hpGISN34)

Arbetsmarknad efter utbildningen

Efter slutfört program har du teoretiska och praktiska kunskaper som kan användas inom planering, implementering och hantering av GIS inom olika ämnesområden. Dessa kunskaper är eftertraktade på arbetsmarknaden, särskilt för tillämpningar inom naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och ingenjörsmässiga arbeten där den rumsliga dimensionen är viktig. Men dina kunskaper blir även relevanta inom hydrologi, jordbruk, skogsvård, inom försvarsverksamhet samt rumslig planering av lokala, regionala och nationella system inom till exempel energi, miljö, naturvård och stads- och vägbyggnad.

 

Fakta

Nivå: master
Poäng: 120 hp
Programstart: hösttermin & vårtermin
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp. Notera att examen ska vara uttagen vid ansökan, ingen antagning med villkor.

Kurskoordinator:

David Tenenbaum

Anmälan och antagning

Utbildningsplan