Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Den här masterutbildningen på 120 hp ger dig djupare kunskap inom de naturgeografiska ämnesområdena, och du har flera möjligheter till specialisering. Du får hög kompetens att arbeta med frågeställningar inom miljö, naturvård och klimatförändringar, och förbereds för jobb inom samhällssektorer och näringslivet. Du blir även behörig att söka forskarutbildning.

Som antagen på programmet har du platsgaranti till alla kurser under förutsättning att du uppfyller kursernas förkunskapskrav. Hela utbildningen ges på engelska eftersom vi har många internationella studenter på våra program.

Skräddarsy din utbildning

För att få ta ut en examen i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap från Lunds universitet krävs kurser om sammanlagt 45 högskolepoäng samt examensarbete vid vår institution. Första terminen och examensarbetet är obligatoriska kurser, och du måste också välja 15 hp utöver det från vår institution, för att kunna ta ut examen i naturgeografi. Alltså är sammanlagt 45 hp kurser, varav 15 hp valbara, och 30 hp examensarbete är obligatoriskt hos oss. Resterande 45 hp kan du själv välja vid andra universitet i Sverige eller utomlands. Här finns alltså goda möjligheter att skräddarsy din masterutbildning och till utbytesstudier.

Programmets upplägg

Nedan följer de kurser som är institutionens förslag på upplägg för den här masterutbildningen, om du väljer att göra hela din studietid hos oss utan utbytesstudier. Kurserna är listade i ordning så som de följer efter varandra under läsåret. Vid några tillfällen ges flera alternativ på kurser som går under samma period då du väljer den som passar dig bäst.

Första läsåret

Växthusgaser och biogeokemiska kretslopp (obligatorisk kurs)

I den här kursen får du teoretisk och praktisk kunskap i ekosystemanalys med särskild fokus på kolets och växthusgasers biogeokemiska kretslopp. Du lär dig också om återkopplingsmekaniskmer som påverkar kretsloppen och vad det betyder för klimat och klimatförändringar. Under kursen görs en resa till norra Sverige med fältövningar i området kring Abisko, som är en subarktisk miljö.

Läs mer om kursen Växthusgaser och biogeokemiska kretslopp

Klimatförändringen och dess miljöeffekter (obligatorisk kurs)

Du lär dig att studera de orsakssamband som kan förklara klimatets variationer och förändringar. Du får använda modeller och modellerade scenarier för att studera globala och regionala klimatförändringar och tänkbara effekter på till exempel hydrologi, vattenresurser, ekosystem och ekosystemprocesser, biodiversitet, biogeografi, vindenergi och stormskador.

Läs mer om kursen Klimatförändringen och dess miljöeffekter

 

Ekosystemmodellering (alternativ 1 vårtermin period 1)

Simuleringsmodeller är viktiga redskap inom miljösektorn för att ta fram underlag till miljöpolitiska beslut och planering. I forskningssammanhang används modellering för att beskriva komplexa system. och för att öka förståelsen för olika ekosystem. Den här kursen tar upp några av de olika modeller som används inom ekosystem- och miljöinriktade sektorer, näringar och forskningsgrenar.

Läs mer om kursen Ekosystemmodellering

Rumslig analys 7,5 hp och Geografiska databaser 7,5 hp (alternativ 2 vårtermin period 1)

I kursen Rumslig analys får du kunskap om korrelationer mellan geografisk data, regressionsmetoder, geostatistik, skalproblematiken inom rumslig analys och geografiska data, och grundläggande uppbyggnad av geografiska beslutstödssystem. Kursen Geografiska databaser innehåller teoretiska och praktiska begrepp inom geografiska databaser inklusive design, implementering och användningsaspekter. Observera att de två kurserna kräver att du sedan tidigare har 30 hp GIS.

Läs mer om Rumslig analys

Läs mer om kursen Geografiska databaser

Satellitbaserad fjärranalys

På den här kursen får du kunskaper inom digital satellitbaserad fjärranalys för studier av jordens miljö och människans påverkan på denna. Du lär dig också databearbetning och bildbehandlingsmetoder och tematisk kartframställning. Kursen ger dig en översikt inom viktiga tillämpningsområden, t ex klimat, skogsbruk, urbana tillämpningar och vattenvård och hur man kan använda sig av satellitdata.

Läs mer om kursen Satellitbaserad fjärranalys

 

Andra läsåret

Samspel mellan biosfären och atmosfären (alternativ 1 hösttermin period 1)

Kursen handlar om de processer som styr tillståndet och flödet av massa och energi i systemet av mark-vegetation-atmosfär. Tyngdpunkten ligger på energiutbyte och vattnets kretslopp. Som student på kursen får du en helhetsbild av systemet och interaktionen mellan de olika fysikaliska och biologiska processerna. Du får även lära dig olika mättekniker. Kursen ger dig en bra grund för arbete som relaterar till ett långsiktigt brukande och utnyttjande av våra landbaserade ekosystem.

Läs mer om kursen Samspel mellan biosfären och atmosfären

Geografiska informationssystem grundkurs (alternativ 2 hösttermin period 1)

Du lär dig kartografi, geografisk information i digitala format, grundläggande analys av geografiska data, presentera information i digitala kartor med mera. GIS är ett mycket användbart verktyg inom naturvård, stadsplanering, analyser och andra områden, och är därför en efterfrågad kunskap hos många arbetsgivare.

Läs mer om kursen Geografiska informationssystem

Global ekosystemdynamik

Kursen handlar om ekosystemprocesser i naturliga, produktionsinriktade och urbana ekosystem. Du studerar hur ekosystemprocesser påverkas av direkta och indirekta klimateffekter, samt av olika aktörer och deras behov av ekosystemtjänster. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv för att belysa interaktionen mellan lokala, regionala och globala drivkrafter och förändringar.

Läs mer om kursen Global ekosystemdynamik

Examensarbete master (30 hp, obligatorisk kurs)

Examensarbetet är ditt självständiga arbete, där du fördjupar dig i ett ämne som intresserar dig. Du har en handledare och kan till exempel göra ditt examensarbete i något av forskningsprojekten som våra duktiga forskare vid institutionen jobbar med. Du kan också välja att göra ditt examensarbete i samarbete med företag, andra universitet eller organisationer. Upplägg och ämnesavgränsning gör du i samråd med din handledare.

Läs mer om examensarbete

 

 

Fakta

Nivå: master
Poäng: 120 hp
Programstart: hösttermin
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet samt kandidatexamen om 180 hp med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning inom relevanta områden

Programplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Anmälan och antagning