Rumslig analys

NGEN11 / EXTN75

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och praktisk färdighet inom rumsliga analytiska metoder. Bland det som tas upp på kursen ingår korrelationer mellan geografisk data, regressionsmetoder, geostatistik, skalproblematiken inom rumslig analys och geografiska data, och grundläggande uppbyggnad av geografiska beslutstödssystem.

Undervisningsform

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Fakta: NGEN11/EXTN75

Nivå: avancerad
Poäng: 7.5 hp
Kursperiod: VT1
Språk: engelska
Förkunskapskrav:grundläggande behörighet samt minst 90 hp inom teknik/naturvetenskap varav minst 30 hp ska vara inom geografisk informationsvetenskap eller motsvarande. Vidare krävs grundläggande kunskaper i statistik motsvarande NGEA07 Naturgeografisk teori och metodik, eller GISN02 GIS och statistisk analys alternativt motsvarande kurser på LTH.

Kursplan
Kursplan (LTH)