Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Satellitbaserad fjärranalys

NGEN24

Kursens innehåll

På denna kurs kommer du att få grundläggande kunskaper och färdigheter inom digital satellitbaserad fjärranalys för studier av jordens miljö och människans påverkan på denna. Bland annat kommer du att få lära dig grundläggande fysikaliska principer och terminologi för fjärranalys samt få en översikt över satelliter och sensorer. Vidare behandlar kursen databearbetning och grundläggande bildbehandlingsmetoder såsom radiometrisk och geometrisk korrektion, bildförstärkning, klassningsmetoder, bildtransformationer, integrering av fältdata samt tematisk kartframställning.

Utöver teori och teknik ger kursen en översikt av användning av satellitbaserad fjärranalys inom viktiga tillämpningsområden, t ex klimat, miljö, jordbruk, skogsbruk, urbana tillämpningar och vattenvård samt hur man kan använda sig av satellitdata i olika tids- och rumsupplösning. Kursen ger också en översikt över de vanligaste typerna av fjärranalysdata.

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av föreläsningar, datorlaborationer, seminarier, gruppövningar och projektarbeten. En kortare övning med datainsamling i fält ingår också.

Notera att kursen inte kan kombineras med NGEN09 eftersom den kursen utgör en del av NGEN24.

Kursansvarig

Fakta: NGEN24

Nivå: avancerad
Poäng: 15 hp
Kursperiod: VT2
Språk: engelska
Förkunskapskrav: 90 hp i naturvetenskapliga studier

Kursplan