Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbyggnad av GIS-användning i Laos

Samarbete kring GIS-införande och metodutveckling på NAFRI i Laos.

Laos som är ett av de fattigaste länderna i Sydostasien har länge haft svensk bistånd, inte minst inom skogs- och jordbrukssektorn. Biståndet har länge haft karaktär av och innehållit komponenter av kunskapsöverföring både vad gäller metoder och teknik. ENES (genom GIS-Centrum) deltar sedan 2005 i ett projekt som syftar till att öka kompetensen att hantera geografiska data på NAFRI och att göra mer avancerade analyser. NAFRI kallas forskningsinstitut och har som uppdrag att förse i första hand jordbrukdepartementet med olika typer av bakgrundsmaterial och studier som sedan ligger till grund för planering av jordbruksproduktion och nationell utveckling inom jord- och skogsbruk.

NAFRI har ett eget ansvar för att samla in data avseende jordarter och jordmåner, medan den största delen av den information som man hanterar kommer från andra statliga myndigheter och institutioner. Majoriteten av all data och information som hanteras är kartbunden och i GIS-format. NAFRI har ett GIS-labb med ett antal personer som har en del utbildning i GIS men ingen av dem har någon längre formell GIS-utbildning i botten. ENES personal hjälper till att ta fram olika lösningar för hur data skall lagras och uppdateras, samt med kvalitetssäkring av databaserna. Även fjärranalys-data används i många av NAFRI’s projekt och där har också ENES kompetens varit användbar för att utveckla metoder för att på enklaste sätt få fram så bra information om olika företeelser som möjligt.

Mycket av samarbetet handlar också om att utveckla metoder för de olika tillämpningar som NAFRI håller på med i sitt dagliga uppdrag för jordbruksdepartementet. För ENES personal innebär detta ofta att man måste studera och sätta sig in i den pågående verksamheten och sedan försöka hitta (framförallt) GIS-baserade metoder för att förbättra och effektivisera verksamheten.

Kontaktinformation

Ulrik Mårtensson

Telefon: 046-222 40 26
E-post: ulrik [dot] martensson [at] nateko [dot] lu [dot] se (ulrik[dot]martensson[at]nateko[dot]lu[dot]se)