Examensarbete för masterexamen LUMA-GIS

GISM01

Den här kursen kan endast läsas av dig som är student på iGEON-programmet, och beskrivs på vår engelska websida

 

 

Fakta: GISM01

Nivå: avancerad
Poäng: 30 hp
Kursperiod: HT & VT
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: obligatoriska kurser samt valbara kurser enligt iGEONs programspecifikation.
Tekniska krav:PC med Windows 7 eller senare; Internet-uppkoppling

Kursplan