Kandidatarbete inom geografisk informationsteknik

EXTL01

OBS: kursen kan endast läsas av LTH-studenter. Den sökes via LTH kursanmälan.

Fakta: EXTL01

Nivå: fördjupad (G2)
Poäng: 15 hp
Kursperiod: flexibel, beroende på studietakt (25-100%). Startar i september, november, januari och mars
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: kommer snart

Kursplan
Information om MFS-stipendier