Karttjänster för synskadade

HaptiMap var ett EU-projekt som syftade till att utveckla kartjänster för synskadade. I dessa tjänster ska kartor inte bara överföras genom vision, men också genom beröring. Projektet genomfördes mellan 2008 och 2012 och samordnades av Certec vid Lunds universitet.

Institutionen för fysisk geografi och ekosystemvetenskap har bidragit till detta projekt med användarstudier och skapandet av en webbtjänst för distribution av kartinformation.

Kontaktinformation

Lars Harrie
Tel: 046-222 01 55
lars [dot] harrie [at] nateko [dot] lu [dot] se