Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om akademisk hederlighet

Plagiat

Kopiera aldrig andras texter

Du får aldrig använda andras arbeten på ett sådant sätt att det framställs som att de är dina. Det är ett krav att när du arbetar med olika typer av skriftliga uppgifter, såsom hemtentamina, PM, uppsatser, rapporter med mera. Du får till exempel inte själv eller med olika verktyg:

  • kopiera hela eller delar av arbeten som skrivits av andra studenter och lämna in detta under eget namn
  • kopiera hela eller delar av arbeten från Internet eller andra källor
  • i form av referat, använda texter från uppsatser, böcker, artiklar, Internet eller andra källor utan att noggrant ange ursprunget med en korrekt källhänvisning
  • ange en ordagrann avskrift utan citatmarkering
  • återge grafik och diagram utan en korrekt källhänvisning

Att använda andras arbeten utan att referera till dem kallas för plagiat och inom högskolan är det en form av fusk.

Så arbetar vi mot fusk

Enligt Högskoleförordningen (10 kap, 1 §) kan disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som ”med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas”. Exempel på vilseledande verksamhet är punkter i texten ovan.

För att motverka att plagiat förekommer använder INES sig av ”Ouriginal” som är en sökmotor för texter. Verktyget letar efter liknande eller identiska texter på Internet. ”Ouriginal” används för samtliga kandidat, magister och mastersexamensarbeten. Inlämningsuppgifter, rapporter och presentationer som producerats av INES studenter skickas också för kontroll i ”Ouriginal”. För vissa kursmoment sker det för samtliga inlämnade arbeten och då informeras normalt studenterna om det i förväg, men slumpmässiga stickprov och fall där misstanke om plagiering föreligger skickas också för kontroll.

Utbildningsinstitutioner är skyldiga att anmäla alla försök till vilseledande i samband med bedömning av studieprestationer. Anmälan sker till rektor vid den aktuella universitet eller högskolan. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.

Använd källor och referenser på rätt sätt

Det finns en stor mängd litteratur som behandlar hur källor, referenser, citat m.m. ska hanteras i samband med skriftliga presentationer, se exempel nedan. Om du är osäker på hur källor, referenser, citat m.m. ska hanteras så kontakta din lärare eller Geobibliotekets personal.
Exempel på litteratur där du kan hitta information om hur källor, referenser, citat m.m. ska hanteras i samband med skriftliga presentationer:

  • Svenska skrivregler. Utgiven av Svenska språknämnden, LIBER, ISBN 789147049745.
  • Uppsatshandbok. ”Hur du lyckas med din uppsats” är utgiven av Studentlitteratur. Författare är A.-M. Ekengren samt J. Hinnsfors. ISBN: 978- 91-44-03463-8.
  • Konsten att skriva och tala är ett kompendium som sammanställts av Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och som kan nås på www.svet.lu.se (här finns även information som specifikt behandlar Internetreferenser).
  • Kommunikation för naturvetare. Utgiven av Studentlitteratur. Författare är Susanne Pelger. ISBN 978-91-44-04447-7.