Visualisering av 3D stadsmodeller

Vi kan idag se ett ökande antal tillämpningar av 3D stadsmodeller inom t.ex. stadsplanering, navigation, katastrofhantering och trafikledning. Denna utveckling bygger på: (1) förbättrade tekniker för att skapa 3D-byggnader med hjälp av fjärranalystekniker såsom Lidar och fotogrammetri, och (2) utveckling av stationära och mobila enheter som kan behandla och presentera 3D stadsmodeller. Men jämfört med den datamängden och den komplexiteten som finns i 3D stadsmodeller, är förmågan hos främst mobila enheter fortfarande begränsad. För att förbättra visualiseringen är generalisering av 3D stadsmodeller viktig. Detta projekt syftar till att utveckla och implementera metoder för generalisering och visualisering av 3D stadsmodeller för att göra modellerna mer tillgängliga för applikationer (främst på mobila enheter). Studierna innehåller geometrisk förenkling av modeller samt hur ny teknik såsom X3D och HTML5 kan användas för visualisering.

 

Visualization of 3D city models

 

Projektet drivs i samarbete med Nanjing University of Finance and Economics, Kina. 

Kontakt

Lars Harrie

E-post: lars [dot] harrie [at] nateko [dot] lu [dot] se

Telefon:  +46 46 222 01 55