Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsmetodik 7,5 hp

GISN15

Observera att kursen endast läsas av dig som är student inom masterprogrammet i GIS.

Kursens innehåll

Denna kurs lär dig definiera, planera och genomföra ett projekt på akademisk nivå. Projektet är tänkt att vara din examensarbete, men kan också vara en akademisk rapport. Kursen lämpar sig att tas i anslutning till, eller samtidigt som ditt projekt. Den är uppdelad i flera delar som omfattar både teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. Bibliotekskunskap berör hur du gör för att hitta relevant litteratur, vilket är en grundläggande del av att skriva en akademisk text. Du får också lära dig vetenskapliga teorier och metoder som är relevanta för ditt egna forskningsområde. Argumentteori ger dig grundläggande kunskaper i hur du kan strukturera argument, något vi diskuterar och exemplifierar.

Undervisningsform

Detta är en internetbaserad kurs. Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar och projektrapporter som du skickar till dina lärare.

 

Kursansvarig

Fakta: GISN15

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: HT & VT
Språk: engelska
Förkunskapskrav: kommer snart
Tekniska krav: PC med Windows 7 eller senare; Internet-uppkoppling

Kursplan
 

För antagna