JOLK - Jämställdhets- och likabehandlingskommittén

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén vid Geologiska institutionen och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) har följande ledamöter:

Kommitténs huvudsakliga uppgift är att ta fram förslag till jämställdhetsplan samt årligen följa upp och revidera densamma. En viktig uppgift för kommittén är också att öka medvetenheten om jämställdhet vid institutionen. Kommittén rapporterar sitt arbete till institutionsstyrelsen.