Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utveckling av GIS-utbildning i Palestina

Utveckling av utbildningsprogram och kurser för universitetsstuderande och yrkesverksamma i Palestina

Tillsammans med University of Newcastle upon Tyne, Birzeit och Al Quds University och House of Water på Västbanken i Palestina driver ENES via GIS-Centrum ett utvecklingsarbete med tyngdpunkt på GIS-utbildning som skall vara flexibel nog för att kunna användas både för universitetsstuderande och för yrkesverksamma. Projektet finansieras av EU-TEMPUS och löper över två år. Under projektets gång skall det utvecklas kurser för grundnivåstudenter, mastersstudenter och yrkesverksamma, genom att dra nytta av den kunskap som redan finns hos de inblandade parterna.

De palestinska partnerna kommer från geografi, geologi, vattenhushållning, miljövetenskap och planering, velket gör att de olika praktiska delarna i utbildningen kommer att hämtas från desssa fält. Till viss del kommer Problembaserade metoder att användas, framförallt för de kurser som i huvudsak riktar sig till redan yrkesverksamma studenter.

Nya pedagogiska koncept krävs för att anpassa utbildningen till målgrupperna, liksom tekniska lösningar som lämpar sig för undervisningssituationer där förhållandena är väldigt instabila. Samtliga inblandade har lång undervisningserfarenhet och har utarbetat egna koncept för att bäst förmedla sin kunskap, vilket gör att en av de största utmaningarna för projektet är att försöka jämka ihop de olika stilarna till en homogen lärandeplattform.

Kontaktinformation

Ulrik Mårtensson

Telefon: 046-222 40 26
E-post: ulrik [dot] martensson [at] nateko [dot] lu [dot] se (ulrik[dot]martensson[at]nateko[dot]lu[dot]se)

 

Utveckling av GIS-utbildning i Palestina

Utveckling av GIS-utbildning i Palestina