Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geografiska informationssystem - Introduktion 2

Kursen är en fristående onlinekurs som ges som en introduktion till ämnet. I kombination med kursen GISA23 (7,5 hp) ger kursen inträde till vidare studier inom området geografisk informationsvetenskap.

Syftet med kursen är att, tillsammans med de kunskaper som förvärvats i kursen GISA23, ge kompletterande grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om begrepp och metoder för behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem (GIS), Det är också en introduktion till kartografi och geodesi.

Kursinnehåll

Kursen ger en bred teoretisk bas till ett bredare arbete med digitala geografiska data. Den här kursen bygger på de tidigare grundläggande färdigheterna för att ta din förståelse och praktiska färdigheter i GIS till nästa nivå. Komponenterna i GIS-teknik som behandlas inkluderar grundläggande kartografi inklusive projektioner, referenssystem, geografiska data i digital form (kartor, bilder och tabeller) och grundläggande analys av geografiska data i raster- och vektorformat samt kartografisk och grafisk presentation av digital karta material. Kursen belyser generella geografiska problem inom miljö och samhälle genom praktiska GIS-tillämpningar. Tonvikten läggs på förståelsen av representation och analys av rumsliga element. Särskild vikt läggs vid kartografisk presentation av digitala geografiska data.

Kursdesign

Kursen och internetkursen. Du kan läsa denna kurs i 100 % eller 50 % studietakt. Kursen är uppdelad i tematiska moduler. De teoretiska avsnitten är sammansatta av inspelade videoföreläsningar och textmaterial som distribueras via en digital lärmiljö. Varje teoretisk avsnitt innehåller teoretiska och praktiska skriftliga uppgifter.

 

Kursansvarig

Kursfakta

Kursfakta

Nivå: Grundläggande
Poäng: 7,5 ECTS
Period: Vår och höst
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: Allmänna behörighetskrav samt GISA23 Geografiska informationssystem - introduktion 1,
7,5 hp eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
Program: Engelska 6

Kursplan