Trädens känslighet för frost

Trädens känslighet för frost varierar vid olika tidpunkter på året. I ett varmare klimat kan risken för frostskador komma att öka i södra Sverige eftersom avhärdningen kommer att starta tidigt på året när temperaturstegringen är långsam och kraftiga temperaturbakslag är vanligt förekommande. I norra Sverige kommer avhärdningen att ske närmre vårdagjämningen. Då är temperaturstegringen snabbare och därmed är risken för temperaturbakslag mindre.

Ändrade klimatförhållanden och risk för skador

För att få en bättre bild över risken för skador vid ändrade klimatförhållanden modellerar vi vinterhärdning, avhärdning under våren och knoppsprickning. Arbetet sker inom ramarna för olika internationella forskningssamarbeten, som MICE (Modelling the Impact of Climate Extremes) och ENSEMBLES.

Kontakt

Anna Maria Jönsson

Telefon:  +46 46 222 94 10

E-post: 
anna_maria [dot] jonsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

 

 

istapp