Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och GIS-aspekter av högre utbildning i Egypten

Integration av miljöaspekter och modern teknologi (GIS och fjärranalys) och pedagogik (e-lärande) i högskoleutbildning i Egypten, med speciellt fokus på fysisk planering.

Efter att ha varit inblandade i ett FN-projekt i Egypten under flera år, med syfte att effektivisera den fysiska planeringsprocessen i Egypten kom insikten att det finns ett stort behov för att även förbättra utbildningen av planerare och ge dem tillgång till modernare metoder och verktyg redan under studietiden. INES (genom GIS-Centrum) har länge haft en ledande ställning inom utveckling av pedagogisk/tekniska metoder för att förmedla kursmaterial och kurser via Internet (sk. e-Lärande) för vilket det finns ett stort intresse men relativt begränsad erfarenhet i Egypten.

Detta forsknings- och utvecklingsprojekt är ett samarbete mellan LU, KTH i Stockholm, ITC, Holland, Benha University och Alexandria University, Egypten och finansieras av EU-TEMPUS. Syftet är att genom att försöka kombinera pedagogiska metoder och teknik från alla partners ta fram kursmaterial som kan användas både i ett semi-campus sammanhang och i rena Internetbaserade undervisningssituationer. Projektet har inletts med ett studentutbyte, där svenska studenter har studerat pedagogik, lärandemiljöer och student-lärarinteraktion i Egypten, vilket skall följas upp med en liknande studie av egyptiska studenter i Sverige under våren 2008.

Utveckling och forskning bedrivs för att anpassa kursinnehåll, distributionsteknik, och pedagogik till ett internationellt användarsamhälle. Vissa delar av kursmaterialet, som t.ex. vissa videoföreläsningar, kommer att distribueras på arabiska med engelsk textning och vice versa. Detta för att förbättra tillgängligheten och för att undersöka hur detta upplevs av en mångkulturell studentgrupp.

Under projektet skall sex kurser arbetas fram med den gemensamma pedagogiken som bas. Därefter skall kurserna erbjudas till svenska och egyptiska studenter och yrkesverksamma och resultatet utvärderas i samarbete med pedagoger från CED (Centre for Education Development) vid Lunds Universitet.

Kontaktinformation

Ulrik Mårtensson

Telefon: 046-222 40 26
E-post: ulrik [dot] martensson [at] nateko [dot] lu [dot] se (ulrik[dot]martensson[at]nateko[dot]lu[dot]se)

 

ines_res_egypten1.jpg

ines_res_egypten2.jpg