Geografiska informationssystem, introduktion

GISA21

Den här kursen ges online på distans. Du hittar kursbeskrivningen på vår engelskspråkiga webb. Kursen kan endast läsas inom masterprogrammet iGEON.

Fakta: GISA21

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT & VT
Undervisningsspråk: Engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, Engelska B.
Tekniska krav: Windows 7, Internet-uppkoppling

Kursplan