Växthusgaser och biogeokemiska kretslopp

NGEN14

Kursens innehåll

Den här kursen kommer att ge dig teoretisk och praktisk kunskap inom ekosystemanalys med särskild fokus på kolets och växthusgasers biogeokemiska kretslopp och de processer som styr dessa. Du kommer även att få en djupare förståelse för de återkopplingsmekanismer som finns mellan kolets och växthusgasernas biogeokemiska kretslopp och klimatet samt förmågan att utforma lösningar på problem inom miljöområden vilka är relaterade till dessa.

Undervisningsform

Kursen innehåller föreläsningar vilka syftar till att ge en solid teoretisk kunskap om kolets kretslopp, vegetationsdynamik, växthusgaser och miljöproblematiken inom området. Kursen innehåller även ett flertal praktiska moment så som fält-, dator- och laboratoriebaserade övningar samt ett längre fältarbete. Dessa moment syftar till att ge teoretisk och praktiskt kunskap om de metoder som används inom området.