Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rumslig artificiell intelligens

NGEN27 7,5 hp

Kursen är en valbar kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i GIS och fjärranalys och för en naturvetenskaplig masterexamen i naturgeografi och ekosystemvetenskap, alla inriktningar.

Kursens innehåll

Kursens övergripande mål är att introducera studenten till nya paradigmer inom datahantering med speciellt fokus på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) och deras tillämpning inom GIS och fjärranalys. Du kommer att lära dig att tillämpa tekniker för artificiell intelligens (AI) för rumslig modellering och analys, inklusive prediktiv modellering. Kursen har en teknisk inriktning, med särskild tonvikt på tekniker för evolutionär optimering och maskininlärning (inklusive djupinlärning). Olika tillämpningar av artificiell intelligens inom GIS och RS kommer att utforskas i samband med övningar, seminarier och slutprojektet. Etiska aspekter av artificiell intelligens kommer också att beröras.

Undervisningsmetoder

Kursen innehåller föreläsningar och övningar för att ge både teoretiska kunskaper och tillämpade färdigheter. Den innehåller också seminarier och aktiviteter för självstudier.. Det finns inget slutprov för kursen, men ett slutprojekt där studenterna måste lösa ett rumsligt problem med hjälp av en av de AI-tekniker som de har studerat under kursen. Alla övningar är utformade utifrån programmeringsspråket Python, för att till fullo tillgodogöra sig kursen rekommenderas god vana vid programmering i
Python. Även kunskap om fjärranalys underlättar för studenten att tillgodogöra sig kursmaterialet.

Litteratur

 

 

Kursansvarig

Kursfakta NGEN27

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: Höst, period 2
Språk: Eng
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 90 hp naturvetenskapliga eller tekniska studier. Av dessa ska minst 15 hp vara inom grundläggande geografisk informationsvetenskap, motsvarande NGEA11, Geografiska Informationssystem, grundkurs, 15 hp samt 15 hp inom programmering motsvarande NGEN20, Programmering för tillämpningar inom GIS och fjärranalys, 15 hp. Engelska 6/B.

Kursplan

Info nuvarande student