GIS inom turism och rekreation

GISN23

Den här kursen kan bara läsas av dig som är masterstudent på iGEON-programmet.

Information om kursen hittar du på vår engelska webbsida.

 

 

Fakta: GISN23

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: VT
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: kommer snart
Tekniska krav: PC med Windows 7 eller senare; Internet-uppkoppling

Kursplan