GIS och fysisk planering

GISN14

Kursens innehåll

Kursen syftar till att belysa hur geografiska informationssystem kan användas inom fysisk planering på olika nivåer (t.ex. lokal och regional nivå). Kursen börjar med en introduktion till fysisk planering och hur GIS tekniken kan integreras i planeringsprocesser och som ett beslutsstöd. Vidare får du på kursen kunskap om lagar och förordningar,arkitektur och byggnadstraditioner, regional planering och integration av GIS för olika typer av lokaliseringsproblematik. Kursen går även in på hur GIS kan användas i detalj- och stadsplanering samt tillämpas för att beskriva, utvärdera och lösa olika problem och presentera dessa digitalt.

Undervisningsform

Kursen är nätbaserad och ges på engelska via Internet. Den är flexibelt utformad vilket möjliggör för studenten att genomföra kursen på hel-, halv-, eller kvartstid.

 

 

Fakta: GISN14

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: HT & VT
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: kommer snart
Tekniska krav: PC med Windows 7 eller senare; Internet-uppkoppling

Kursplan