Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Praktikkurs - kandidat och masternivå

NGEA52

Den här kursen ger dig möjlighet att göra praktik inom företag, institution eller myndighet. En förutsättning är att det är en organisation som samlar in, bearbetar, eller analyserar material och data från det naturgeografiska ämnesområdet. Praktikarbetet ska omfatta minst 40 arbetsdagar.

Kursens innehåll

Syftet med denna kurs är att ge möjlighet att skaffa erfarenhet från att arbeta med ett privat företag, organisation eller statligt organ och tillämpa kunskaper du fått under dina studier. Arbetserfarenhet är ett bra komplement till de teoretiska delarna av dina studier och i ditt CV. Det är också ett sätt att skapa kontakter som kan leda till anställning senare.

Institutionen har inga praktikplatser, utan den behöver du hitta själv. Vi kan hjälpa till med lite idéer. Observera att det är möjligt att göra praktik som forskare vid institutionen eller i annan universitetsmiljö. Det är möjligt att göra praktik under sommaren, mellan terminerna men ska du göra det som en kurs måste du hålla koll på antal poäng som du söker inom programmet.

Kurskrav

Du är behörig till kursen om du är registrerad på något av kandidat- eller masterprogrammen som ges vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Som kandidatstudent behöver du ha 75 hp kurser i naturgeografi och ekosystemvetenskap och för civilingenjörsstudenter är det lämpligt att gå kursen andra året på programmet.

Krav för praktiken

Praktikens längd bör vara minst 8 veckor eller 40 arbetsdagar (den totala längden för en 15 hp kurs är 10 veckor). Du bör delta som teammedlem i de vardagliga uppgifterna på praktikplatsen och bidra så långt din kompetens och kunskap tillåter.

För att bli antagen till praktikkursen och få dina poäng erkända kommer institutionen att kräva tre dokument som beskrivs ytterligare på denna sida:
1. Acceptansbrev och handledaravtal från värdorganisationen
2. Praktikplan för praktikperioden
3. Rapport från din praktik

Innan du söker

Praktiken bör göras hos en relevant organisation som har ett giltigt och verifierbart rykte och som är aktiv inom ett område som är relevant för våra utbildningar. Dina arbetsuppgifter ska vara relevanta för den utbildningsbakgrund du har.

Acceptansbrev och handledaravtal

Det första steget mot en praktikplats är att kontakta en möjlig praktikplats. När kontakter har tagits behöver institutionen ett skriftligt bevis från din värdorganisation att de accepterar dig som praktikant under perioden (från datum till datum), och att de kommer att tillhandahålla nödvändig handledning under perioden. Dokumentet behöver inte vara särskilt formellt, det räcker med ett e-postmeddelande från en identifierbar person som arbetar på värdorganisationen.

Praktikplan

Praktikplanen bör innehålla preliminära start- och slutdatum för praktikplatsen, plats, organisationsnamn och en kort beskrivning av dina uppgifter och ansvar under praktiken. Det är ditt ansvar att se till att arbetsuppgifterna är relevanta för din utbildning och att de förväntningar du har på praktikperioden uppfylls.
Beskrivningarna kan vara korta, men bör vara detaljerade för att göra det möjligt för kursansvarig att bedöma deras relevans.

Ansökan

Ansökan till kursen görs direkt till institutionen - inte via "Antagning.se" eller "Universityadmission,se".  Ansökningsformuläret finns här. Inga deadlines, men planera din tid klokt.

Praktik utomlands

Om du gör din praktik som en del av dina studier och när du är registrerad på kursen NGEA52 har du en försäkring genom Kammarkollegiet STUDENT UT-försäkring som är internationellt giltig. Kontakta alltid LU:s försäkringsavdelning för att dubbelkolla att allt är registrerat så att försäkringen träder i kraft.

Om du reser utomlands, men inom EU, behöver du ha ett kort från Försäkringskassans Europeiska sjukvårds-kort, som kan erhållas från www.forsakringskassan.se. För detta behöver du det svenska personnumret (inte studentnumret). Detaljer om internationella studenter är inte tillgängliga nu. Kortet täcker en sjukvård som är jämförbar med den svenska sjukvården och STUDEN-UT-försäkringen täcker övriga delar av sjukvården.

Rapportera från din praktik

För att fullfölja praktikkursen måste du skriva en rapport om det arbete du utfört och reflektera över vad du lärt dig under praktikperioden. Det föreslagna formatet för rapporten är 2 till 5 sidor. Den ska inte beskriva i detalj vad du gjorde varje dag, och behöver inte beskriva det exakta innehållet och resultaten. Stilen på rapporten är helst inte för teknisk. Du måste också skriva en kort sammanfattning på cirka 250 ord för publicering på vår webb, se de befintliga exemplen nedan.

För mer information rörande utformningen av denna kurs kontakta Ulrik Mårtensson.

Praktikantrapporter

Nedan hittar du praktikantrapporter från studenter som har gått kursen.

Kursansvarig

Ansök denna kurs

Du kan numera söka den här kursen direkt på vår hemsida, utan att gå omvägen via antagning.se.
 

Fakta: NGEA51

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT & VT
Undervisningsspråk: svenska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet samt 90 hp inom ämnesområdena naturgeografi, geovetenskap och miljövetenskap med inriktning mot naturgeografi eller 90 hp med inriktning mot meteorologi och biogeofysik.

Kursplan