Planeringsportalen

Projektet syftade till att utveckla en webbtjänst för att stödja regional planering, stads- och landsbygdsutveckling, planering av regional utveckling, infrastrukturplanering, lokalisering av byggnader och anläggningar.

Planeringsportalen var ett Vinnova-projekt samordnat av Bygg och Planering. Via planeringsportalen bör du kunna söka efter, visa och hämta nästan all geografisk information som är relevant för samhällsutveckling och planering, t.ex. data från statens lokalkontor, landmäten, SCB, den svenska geologiska undersökningen, Svenska Geotekniska institutet och från SMHI.

Institutionen för fysisk geografi och ekosystemvetenskap bidrog till planeringsportalen med en studie av användbarheten av skärmkartor. Målet med denna studie är att utveckla kartläggningsåtgärder för kartorna. Dessa mätningar kommer då att användas för att bestämma vilken information som presenteras och hur den ska presenteras (till exempel om kartdata måste förenklas). Studien kommer att genomföras förebyggande test och användarförsök där ämnen måste lösa planeringsuppgifter. Studien är ett samarbetsprojekt med National Survey.

Kontaktinformation

Lars Harrie
Tel: 046-222 01 55
lars [dot] harrie [at] nateko [dot] lu [dot] se