Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klimatförändringar och katastrofriskhantering i Uganda

Tvärvetenskapligt projekt för stärkta socioekologiska system

Klimatförändringar utgör den största utvecklingsutmaningen för länder vars försörjning i stor utsträckning är beroende av ekosystemet. Målet med forskningsprojektet BREAD är att förbättra samhällelig motståndskraft mot katastrofer och klimatförändringar under varierande ekologiska förhållanden i Uganda.

BREAD - Partnership for Building Resilient Ecosystems and Livelihoods to Climate Change and Disaster Risks

Det finns kunskapsluckor om hur socioekologiska system hänger ihop med övriga processer, dynamik och stressfaktorer som stärker resiliensen. BREADs (Partnership for Building Resilient Ecosystems and Livelihoods to Climate Change and Disaster Risks) tvärvetenskapliga forskningsinsatser är inriktade på att besvara frågor som är avgörande för geografiskt knuten socioekologisk resiliens. BREADs forskningskomponenter behandlar grundläggande kunskaper och vetenskapliga frågor av global betydelse med fokus på Uganda, vilket förväntas säkra landet mot de negativa effekterna av klimatförändringar och katastrofer.

Bygger kapacitet och kompetens om klimatanpassning och riskhantering

Målet med BREAD är att förbättra samhällelig motståndskraft mot katastrofer och klimatförändringar under varierande ekologiska förhållanden i Uganda. De specifika målen är;

  1. Att bygga institutionell, nationell och regional kapacitet och kompetens inom katastrofriskhantering, anpassning av klimatförändringar och motståndskraft genom mänsklig och infrastrukturell utveckling vid Makerere University och Gulu University, Uganda.
  2. För att förbättra kontakten mellan vetenskap och politik, vilket stärker samhällets förmåga att hantera katastrofer genom kunskapsgenerering och överföring.
  3. Att förbättra vetenskapligt samarbete mellan nord och syd genom forskning, utbildning och publikationer som skapar kunskap som är avgörande för hållbar klimatförändring, anpassning och motståndskraft mot katastrofrisker.
  4. Att utveckla ett dynamiskt och interaktivt system för stöd för rymdbeslut (SDSS) för att stödja utövare och myndigheter om katastrofriskhantering.
  5. Att stärka det planerade utbildningsprogrammet Disaster Risk Management programme, samt utveckla ett nytt doktorandprogram i Resilience and Disaster Risk Management på Makerere University, Uganda.

BREAD

Svenska partners
Lunds universitet och Uppsala universitet.

Inblandade forskare
Tre doktorander och ett antal forskare från Uganda och Sverige.

Kontaktperson på GIS Centrum
Petter Pilesjö