Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Effektiviteten hos växters vattenanvändning

I detta projekt används en ny metod att bedöma nettoupptaget av koldioxid hos växter. Ansatsen har en tvärvetenskaplig karaktär som introducerar begreppet vatteneffektivitet (WUE - Water Use Efficiency), som traditionellt används för att uppskatta avkastning i jordbruk och växters tolerans mot torka, inom ämnesområdet för kolets kretslopp i biosfären och begränsning av växthusgaser.

Fotosyntes och transpiration

Begreppet WUE bygger på den starka kopplingen mellan växtkoldioxidupptag genom fotosyntes och växtens vattenanvändning från transpiration, beroende på den gemensamma vägen för de två flödena - genom klyvöppningarna. På säsongs- och årliga tidsskalor är WUE en användbar parameter eftersom det verkar vara en förändringsobenägen artegenskap där variationen förklaras till stor del av luftens tryck av vattenånga. Om samma förhållanden gäller för direkta bladflöden, kan man beräkna uppskalning från löv till hela bestånd genom uppskalade mätningar av savflöde.

Vårt forskningsprojekt

I detta projekt är utvärderas lämpligheten för användning av begreppet WUE som ett sätt att skala upp kolflöden för lövskogar. Detta uppnås genom beräkningar av transpiration och kolflödesrelationer på bladnivå, inklusive både analys av tidigare mätningar på ett stort antal blad och nya mätningar av blad kol- och vattenutbyte samt grenarnas savflöde, och valideras mot nettoflöden i ekosystem mätt genom eddykovarians-tekniker.

Studien genomförs vid Risø National Laboratory, Roskilde, Danmark.

Kontakt

Maj-Lena Linderson

E-postadress:
maj-lena [dot] linderson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 84 07

Plant water use efficiency

Plant water use efficiency