Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digitalisering i samhällsbyggandet

Digitaliseringen påverkar stora delar av samhället och även samhällsbyggandet, dvs. planering, projektering, byggande och förvaltning av byggnader och infrastruktur. Vi arbetar i flera nationella utvecklings- och forskningsprojekt för att förbättra digitala metoder inom samhällsbyggandet. Flera av dessa projekt ligger inom SIO programmet Smart Built Environment som vi även är en av initiativtagarna till.

Digitalisering av samhällsbyggandet
Källa: Lunds kommun

Testbäddsprojekt inom Smart Built Environment (leds av KTH)

Projektet syftade till att utveckla en testmiljö för digitalisering av myndigheters och näringslivets plan- och byggprocesser. Projektet kommer bland annat att ta fram en plattform för hantering av information i ett livscykelperspektiv. Projektet avslutades 2019. Läs mer om Testbäddsprojektet

Datakvalitet och dataansvar

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan LU och KTH, och en del av forskningsplattformen inom Smart Built Environment. Målet är att ge rekommendationer för kvalitetsredovisning av data, kvalitetssäkring av digitala processer, riskbedömningar samt kvalitetsansvar. Projektet utgår ifrån de standarder, metoder och ansvarsförhållanden som idag används för kvalitet inom geodata och BIM-området. Frågeställningen är hur dessa metoder behöver förändras för att möjliggöra utbyte av kvalitetssäkrade data inom samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer om forskningsprojektet om datakvalitet och dataansvar

Digitala tjänster i samhällsbyggandet

Får Jag Lov är ett Vinnova-projekt för att öka automatiseringen i bygglovsprocessen som leds av Boverket. Vi ingår som en akademisk partner i detta projekt och arbetar med frågeställningar som berör hur geodata och byggnadsmodellsdata kan nyttjas för att automatisera bygglovsprocessen.