Global ekosystemdynamik

NGEN17

Kursens innehåll

Den här kursen ger dig kunskap om ekosystemprocesser i naturliga, produktionsinriktade och urbana ekosystem. I kursen ingår övningsmoment där ekosystemens utveckling över tid analyseras i förhållande till biotiska och abiotiska processer samt mänsklig påverkan så som markanvändning och klimatförändring. För att belysa interaktionen mellan lokala, regionala och globala drivkrafter och förändringar används ett tvärvetenskapligt perspektiv. Efter genomgången kurs ska du kunna identifiera och definiera hur ekosystemprocesser påverkas av direkta och indirekta klimateffekter, samt av olika aktörer och deras behov av ekosystemtjänster.

Undervisningsform

Den första delen av kursen utgörs av föreläsningar och praktiska övningar, och den andra delen av ett litteraturbaserat projekt som möjliggör fördjupning inom ett eget valt deltema inom global ekosystemdynamik.