Utbildning i jordobservation

Institutionen erbjuder flera kurser i fjärranalys:

Dessa ges för studenter i naturgeografi och ekosystemanalys, men också för studenter inom andra vetenskapsområden, såsom lantmäteri, miljövetenskap, skogsbruk, agronomi och biologi. Undervisningen ges i Lund eller via Internet. Våra fjärranalyskurser är inriktade på marktillämpningar och innefatta analys av digitala optiska satellitdata och flygbilder.

Förutom akademiska kurser kan vi erbjuda skräddarsydda praktiska utbildningar enligt kundens specifikationer. Se institutionens utbildningssidor för mer information.

Vi erbjuder även forskarutbildning i jordobservation. Alla öppna tjänster utannonseras via Lunds universitets webbsidor och kan sökas på nätet.

Kontakt

Lars Eklundh
lars [dot] eklundh [at] nateko [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 96 55

kartor i fält