Det här projektet är avslutat.

Medan flödena av koldioxid och vattenånga mellan vegetation och atmosfären har studerats ingående i hela Europa och Nordamerika, det finns mycket mindre data från Afrika. För att öka vår kunskap och förståelse för vatten- och koldioxidcykler i afrikanska ekosystem, särskilt när det gäller beroendet av vegetationens inverkan på miljöfaktorer såsom fukttillgänglighet, tar INES  aktiv del i projektet CARBOAFRICA.

Inom ramen för det internationella samarbetet, bidrar vår avdelning med:

  • Eddy flux-data på koldioxid och vatten, och meteorologiska data till basen CARBOAFRICA uppgifter
  • Mätningar på en site vid en  savann i Sudan, där vi använder eddy covariance-metoden för att bedöma både energiutbyte samt omsättningen av vatten och koldioxid. Vi följer också dynamiken i trädens lövverk genom FAPAR( fraction of absorbed photosynthetically active radiation (FAPAR)), och tittar på årstidernas växlingar i gräsbiomassa, bladyteindex (LAI) och förnafall.
  • att utföra kolflödes- och dynamisk vegetationsmodellering, både på regional och kontinental skala samt för utvalda flödesmätplatser. Särskilt i det senare fallet siktar vi på att jämföra modellens resultat av ekosystemens produktivitet och tillväxt av biomassa (t.ex. NEE, GPP, LAI) med observationer.
  • Studera nettoprimärproduktion (NPP) och vegetationsfenologi på regional skala med hjälp av fjärranalys.
  • Samordna arbetet med att införa realistiska beskrivningar av klimat-brand-vegetationsdynamik på regional och kontinental skala i globala dynamiska vegetationsmodeller. Här är vårt mål att tillhandahålla beräkningar av total förlust av kol relaterat till bränder, inklusive mänsklig påverkan på mönster i brändernas uppkomst.
  • Att ge kurser och praktisk utbildning i ekofysiologi, kol-vatteninteraktion och modellering, samt bidra till produktionen av E-learningdokument.

Kontakt

Jonas Ardö
jonas [dot] ardo [at] nateko [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 40 31