Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Cecilia Akselsson

Biogeokemiska kretslopp i skogen


Forskningsgruppen “Biogeokemiska kretslopp i skogen” är ett samarbete mellan denna institution, Institutionen för Naturgeografi vid Stockholms Universitet och CEC vid Lunds Universitet. Vi använder empiriska data tillsammans med den dynamiska skogsekosystem-modellen ForSAFE med två syften - att utveckla processförståelsen om närings- och kolcykeln i skogen, och att bidra till svar på frågor om framtida effekter av klimatförändring, olika typer av skogsbruk och atmosfäriskt nedfall på markkemi, kvaliteten på avrinnnande vatten och trädtillväxt. Miljöövervakningsnätet Krondroppsnätet, som samordnas av IVL, är en viktig plattform för vårt arbete, och vi har omfattande och mycket givande samarbete med gruppen kring Krondroppsnätet på IVL Forskningen faller inom det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversitet och Ekosystemtjänster i ett förändrat klimat). Ett syfte med vår forskning är att förse huvudsakligen svenska avnämare, t ex Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten, med beslutsunderlag.
 

Forskningsgrupp


Gruppmedlemmar vid Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap:
-Cecilia Akselsson (Lektor, gruppledare tillsammans med Salim Belyazid)
-Martin Erlandsson Lampa (Forskare)
-Veronika Kronnäs (Doktorand)
-Klas Lucander (Doktorand)
-Jörgen Olofsson (Forskare) 
-Giuliana Zanchi (Forskare)

Gruppmedlemmar vid andra institutioner
-Salim Belyazid (Lektor, Institutionen för Naturgeografi, Stockholms Universitet, gruppledare tillsammans med Cecilia Akselsson)
-Nick Rosenstock (Forskare, CEC, Lund Universitet)
-Nadja Stadlinger (Post doc, Institutionen för Naturgeografi, Stockholms Universitet)
-Lin Yu (Post doc, Max Planck Institute, Jena)

Pågående externt finansierade projekt


Kvantifiering av vittringshastigheter för ett uthålligt skogsbruk, QWARTS. Stark forskningsmijö finansierad av FORMAS för perioden 2012-2016, men med aktiviteter som fortsätter även under 2017. Samarbetspartners: Många forskare vid SLU i Uppsala samt Uppsala Universitet.

Ökad processförståelse i helträdsförsöken med den processbaserade ekosystemmodellen ForSAFE. Tvåårigt projekt finansierat av Energimyndigheten och BECC (mitten av 2016 – mitten av 2018). Samarbetspartners: Bengt Olsson (SLU) och Håkan Wallander (CEC, Lunds Universtitet).

Hållbart uttag av skogsbränsle - Utveckling av metodik för hållbarhetsanalys. Tvåårigt projekt finansierat av Energimyndigheten (2016 – 2017). Samarbetspartners: Johnny de Jong (SLU), Per Erik Karlsson (IVL), Diana Tuomasjukka och Gediminas Jasinevičius (European Forest Institute, Joensuu).

 

Undervisning


Jag undervisar på flera olika kurser vid denna institution samt på CEC. Huvuddelen av min undervisning har jag på två kurser vid denna institution - “En introduktion till jordens miljö”, där jag är kurskoordinator, samt  “Markytans processer och landskapsdynamik”, där jag är en av huvudlärarna.
 

Engagemang i BECC


Sedan hösten 2016 leder jag ett av tre “challenge themes” inom det strategiska forskningsområdet BECC, det som handlar om Ekosystemtjänster: “Integrering av [beaktande av] ekosystemtjänster i  beslutsfattande om markanvändning i ett förändrat klimat.” Visionen för temat är:

"...att vara ett internationellt synligt nav som genererar innovativ tvärvetenskap, genom att studera och stödja produktion och användning av ekosystemtjänster och ge en inblick i beslutsfattandet i ett samhälle som står inför klimatförändringar.”

Kontakta mig gärna om du vill diskutera idéer med anknytning till detta tema.      

  

Publikationer


Doktorsavhandling:

Akselsson, C., 2005. Regional nutrient budgets in forest soils in a policy perspective. Doktorsavhandling. Institutionen för Kemiteknik, Lunds Universitet. ISBN: 91-7422-076-4.

Granskade (peer review) artiklar:

de Jong, J., Akselsson, C., Egnell, G., Löfgren, S., Olsson, B., 2017. Realizing the energy potential of forest biomass in Sweden - how much is environmentally sustainable? Forest Ecology and Management 383, 3-13.

Akselsson C., Olsson J., Belyazid S., Capell R., 2016. Can increased weathering rates due to future warming compensate for base cation losses following whole-tree harvesting in spruce forests?  Biogeochemistry 128, 89-105.

Zanchi G., Belyazid S., Akselsson C., Yu L., Bishop K., Köhler S., Grip H., 2016. A Hydrological Concept including Lateral Water Flow Compatible with the Biogeochemical Model ForSAFE. Hydrology 3 (11), 1-19.

Yu, L., Belyazid, S., Akselsson, C., van der Heijden, G., Zanchi, G., 2016. Storm disturbances in a Swedish forest - A case study comparing monitoring and modelling. Ecological Modelling 320, 102-113.

Hellsten, S., Stadmark, J., Pihl Karlsson, G., Karlsson, P.E., Akselsson, C., 2015. Increased concentrations of nitrate in forest soil water after windthrow in southern Sweden. Forest Ecology and Management.356, 234-242.

Zanchi, G., Belyazid, S., Akselsson, C., Yu, L., 2014. Modelling the effects of management intensification on multipleforest services: a Swedish case study. Ecological Modelling 284, 48-59.

Stendahl, J., Akselsson, C., Melkerud, P-A., Belyazid, S., 2013. Pedon-scale silicate weathering: comparison of the PROFILE model and the depletion method at 16 forest sites in Sweden. Geoderma 211-212: 65-74.

Karlsson,  P.E., Ferm, M., Tømmervik, H., Hole, L., Pihl Karlsson, G., Ruoho-Airola, T., Aas, W., Hellsten, S., Akselsson, C., Nørgaard Mikkelsen, T., Nihlgård, B., 2013. Biomass burning in eastern Europe during spring 2006 caused high deposition of ammonium in northern Fennoscandia. Environmental Pollution 176: 71-79.

Bahr, A., Ellström, M., Akselsson, C., Ekblad, A., Mikusinska, A., Wallander, H., 2013. Growth of ectomycorrhizal fungal mycelium along a Norway spruce forest nitrogen deposition gradient and its effect on nitrogen leakage. Soil Biology and Biochemistry 59: 38-48.

Hellsten, S., Helmisaari, H-S., Melin, Y., Skovsgaard, J.P., Kaakinen, S., Kukkola, M., Saarsalmi, A., Petersson, H., Akselsson, C., 2013. Nutrient concentrations in stumps and coarse roots of Norway spruce, Scots pine and silver birch in Sweden, Finland and Denmark. Forest Ecology and Management 290: 40-48.

Akselsson, C., Hultberg, H., Karlsson, P.E., Pihl Karlsson, G., Hellsten, S., 2013. Acidification trends in south Swedish forest soils 1986-2008 – slow recovery and high sensitivity to sea-salt episodes. Science of the Total Environment 444: 271-287.

Pihl Karlsson, G., Akselsson, C., Hellsten, S., Karlsson, P.E., 2011. Reduced European Emissions of S and N – Effects On Air Concentrations, Deposition and Soil Water Chemistry In Swedish Forests. Environmental Pollution 159: 3571-3582.

Akselsson, C., Belyazid, S., Hellsten, S., Klarqvist, M., Pihl-Karlsson, G., Karlsson, P.E., Lundin, L., 2010. Assessing the risk of N leaching from Swedish forest soils across a steep N deposition gradient in Sweden. Environmental Pollution 158: 3588-3595.

Akselsson, C., Westling, O., Alveteg, M., Thelin, G., Fransson, A-M., Hellsten, S., 2008. The influence of N load and harvest intensity on the risk of P limitation in Swedish forest soils. Science of the Total Environment 404: 284-289.

Berg, B., Gundersen, P., Akselsson, C., Johansson, M-B., Nilsson, Å., Vesterdahl, L., 2007. Carbon sequestration rates in Swedish forest soils - a comparison of three approaches. Silva Fennica 41 (3): 541-558.

Akselsson, C., Westling, O., Sverdrup, H., Holmqvist, J., Thelin, G., Uggla, E., Malm, G., 2007. Impact of harvest intensity on long-term base cation budgets in Swedish forest soils. Water, Air, and Soil Pollution: Focus 7: 201-210.

Akselsson, C., Westling, O., Sverdrup, H., Gundersen, P., 2007. Nutrient and carbon budgets in forest soils as decision support in sustainable forest management. Forest Ecology and Management 238: 167-174.

Akselsson, C., Holmqvist, J., Kurz, D., Sverdrup, H. 2006. Relations between elemental content in till, mineralogy of till and bedrock mineralogy in the province of Småland, southern Sweden. Geoderma 136: 643-659.

Akselsson, C., Sverdrup, H., Holmqvist, J., 2006. Estimating weathering rates of Swedish forest soils in different scales using the PROFILE model and affiliated databases. Journal of Sustainable Forestry 21: 119-131.

Akselsson, C., Berg, B., Meentemeyer, V., Westling, O., 2005. Carbon sequestration rates in organic layers of boreal and temperate forest soils — Sweden as a case study. Global Ecology and Biogeography 14: 77-84.

Akselsson, C., Westling, O., 2005. Regionalized nitrogen budgets in forest soils for different deposition and forestry scenarios in Sweden. Global Ecology and Biogeography 14: 85-95.

Akselsson, C., Holmqvist, J., Alveteg, M., Kurz, D., Sverdrup, H., 2004. Scaling and mapping regional calculations of soil chemical weathering rates in Sweden. Water, Air, & Soil Pollution: Focus 4: 671-681.

Akselsson, C., Ardö, J., Sverdrup, H., 2004. Critical loads of acidity for forest soils in the northern Czech Republic. Environmental Monitoring and Assessment 98: 363-379.

Akselsson, C., Westling, O., Örlander, G., 2004. Regional mapping of nitrogen leaching from clearcuts in southern Sweden. Forest Ecology and Management 202: 235-243.

Cecilia
E-post: cecilia [dot] akselsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

+46 46 222 86 89

+46 70 389 19 25

466

16

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter