Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fjärranalys och jordobservation

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap har bedrivit forskning och undervisning i fjärranalys sedan 1980-talets början. Tyngdpunkten ligger på miljörelaterade fjärranalys-tillämpningar på land, särskilt relaterade till marktäcke och vegetation. Bland de första studierna var det särskilt forskning inom ökenspridning som var mest betydelsefull. Den information som erhölls med hjälp av satelliter gav en ibland annorlunda och mer nyanserad bild av ökenspridningsprocessen än den som var gängse.

Datorer användes tidigt i de vetenskapliga analyserna. Därför var det naturligt att integrera fjärranalysdata med annan digital geografisk information i det som vi idag benämner som geografiska informationssystem, GIS. Inom dagens miljörelaterade forskning är det lika naturligt att kombinera fjärranalys med data från andra källor. Institutionen har under senare år gått mot en ökad grundforskning inom det ekologiska området, där detaljstudier av ekosystemprocesser ger en större kunskap om hur de olika systemen i landskapet fungerar och interagerar.

Vi fokuserar främst på att extrahera information ur optiska satellitdata som kan användas för att förstå ekosystem-processerna ur ett större rumsligt och tidsmässigt perspektiv. Därför är det viktigt med kunskap om både satellitteknik och informationsbehoven inom de olika miljötillämpningarna.

Sidansvarig:

What is Remote Sensing?

Spectral measurements

Lund Earth Observation research group

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter