Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På Geomatikprogrammet lär du dig geografisk informationshantering från insamling av data, databaser och lagring, till visualisering och tillämpningar inom till exempel samhällsbyggnad och kartläggningar av miljöproblem.

Förkunskapskrav för programmet

För att läsa programmet krävs en naturvetenskaplig eller teknisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng. Från teknisk högskola är inriktningar inom lantmäteri, samhällsbyggnad, väg- och vatten, ekosystemanalys eller liknande aktuella. När du har blivit antagen på programmet ges platsgaranti till samtliga kurser under förutsättning att du uppfyller enskilda kursers särskilda förkunskapskrav.

Utbytesmöjligheter

En möjlighet för dig som är antagen till geomatikprogrammet är att läsa en del av programmet utomlands. Det finns många partneruniversitet till Lunds universitet att välja mellan, och även specifika avtal mellan vår institution och institutioner vid andra universitet utomlands som kanske passar extra bra till just dig.

Du hittar hela listan här på naturvetenskapliga fakultetens sida för utbytesstudier.

Observera att du behöver stämma av med vår internationella koordinator när du tänkt göra utbyte vid andra universitet. Du är välkommen att kontakta vår internationella koordinator Martin Berggren för mer information eller om du behöver stöd i beslut kring utbytesstudier.

Arbetsmarknad efter utbildningen

Masterprogrammet i geomatik syftar till att ge en attraktiv utbildning som eftersöks inom statlig och kommunal förvaltning, privata näringslivet samt ger en grund för forskning inom området. Speciellt GIS-användningen är oerhört expansiv inom ett flertal branscher. För att möta det ökande behovet av personer med kompetens inom geomatik bedöms utbildningsbehovet som mycket stort. Det är främst kommuner, förvaltningar och konsultföretag som idag anställer geomatiker.

Programmets upplägg utan förkunskaper i GIS

Beroende på förkunskaper finns två alternativ att följa, för dig utan förkunskaper i GIS ser programmet ut så här :

Första året

Geografiska informationssystem grundkurs

GIS är mycket användbart och efterfrågat av många arbetsgivare som arbetar med miljö och samhällsplanering. Här lär du dig förstå, analysera och kartografiskt och grafiskt presentera digitalt kartmaterial.

Läs mer om GIS grundkurs

Geografiska informationssystem fortsättningskurs

Fördjupning i GIS och rumslig analys. Här jobbar du med avancerad användning av existerande program för databasuppbyggnad, analys och presentation av geografisk information.

Läs mer om GIS förtsättningskurs

Rumslig analys (7,5 hp) och geografiska databaser (7,5 hp)

På kursen Rumslig analys lär du dig förstå hur information om processer i den rumsliga omgivningen kan analyseras, till exempel urban utbredning, jordbruksmark, förekomst av naturresurser eller vattenflöden. Geografiska databaser handlar om att designa, bygga upp och använda geografiska databaser.

Läs mer om kursen Rumslig analys

Läs mer om kursen geografiska databaser

Satellitbaserad fjärranalys

Kursen ger dig teori och teknik kring användning av digital satellitbaserad fjärranalys inom viktiga tillämpningsområden, till exempel klimat, miljö, jordbruk, skogsbruk, urbana tillämpningar och vattenvård samt hur man kan använda sig av satellitdata i olika tids- och rumsupplösning.

Läs mer om kursen satellitbaserad fjärranalys

Andra året

Programmering för tillämpningar i geomatik, naturgeografi och ekosystemvetenskap

Du lär dig använda Matlab och och Python speciellt med inriktningpå naturgeografiska tillämpningar. Inga tidigare kunskaper i programmering krävs.

Läs mer om kursen programmering för tillämpningar i geomatik

Internet GIS (7,5 hp) och  Algoritmer i GIS

Internet GIS lär dig publicera, visualisera och arkitekturen av web GIS, med olika programmeringsspråk, kartografi, geoportaler med mera. Algoritmer i GIS ger dig djupare teoretisk kunskap i GIS för att kunna mer göra analyser i avancerade GIS-verktyg.

Läs mer om kursen Internet GIS

Läs mer om kursen Algoritmer i GIS

Examensarbete master (30 hp)

Examensarbetet är ditt självständiga arbete, där du fördjupar dig i ett ämne som intresserar dig. Du har en handledare och kan till exempel göra ditt examensarbete i något av forskningsprojekten som våra duktiga forskare vid institutionen jobbar med. Du kan också välja att göra ditt examensarbete i samarbete med företag, andra universitet eller organisationer. Upplägg och ämnesavgränsning gör du i samråd med din handledare.

Läs mer om examensarbete

Programmets upplägg med förkunskaper i GIS

Har du redan läst 30 hp GIS i tidigare utbildning läser du istället programmet med kurserna i lite annan ordning, och med valbara kurser eller utbytesstudier under en termin:

Första året

Programmering för tillämpningar i geomatik, naturgeografi och ekosystemvetenskap

Internet GIS (7,5 hp) och  Algoritmer i GIS (7,5 hp)

Rumslig analys (7,5 hp) och geografiska databaser (7,5 hp)

Satellitbaserad fjärranalys

Andra året

Valbara kurser 30 hp, utbytesmöjligheter

Examensarbete master