Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hallå där..

Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.
Henrik Hagelin, prisvinnande naturgeograf

...Henrik Hagelin, naturgeograf och vinnare av Innovationspriset 2019 i studentkategorin som delas ut av Lunds universitet och Sparbanken Skåne. Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera innovativa idéer som ett sätt att nyttiggöra all den kunskap som finns vid Lunds universitet.

Varför fick du innovationspriset 2019?

Jag utvecklar ett modellsystem kallat WISE-FASS (Wildfire Spread Estimator and Fire Attack Support System). Systemet utvecklas för räddningstjänsten och utgör ett prognosverktyg för brandspridning under vegetationsbränder i Sverige.

Hur fungerar modellen?

Topografisk, marktäckes och väderinformation hämtas automatiskt från myndigheter. Systemet processar sedan denna information (d.v.s. genomför diverse GIS-operationer) innan den matas in i verktyget. Det som är unikt med WISE-FASS är att den stora mängden indata automatiskt processas i förhand vilket möjliggör simulering när det finns behov. Det innebär att prognoser av brandspridning under de första timmarna finns tillgängliga inom sekunder, alltså innan räddningstjänsten ens hunnit lämna brandstationen (se bild längre ner i artikeln).

Kan den tillämpas i hela Sverige?

Ja, stöd för alla vegetationstyper i Sverige byggs in men det förutsätter att marktäckedata är korrekt klassificerad. Brand i åkermark är ett exempel som kan vara svårt att simulera eftersom grödor ofta varierar från år till år. Grödor är ännu inte helt klassificerade i bränsleklasser. En bränsleklass utgör en instruktion för hur en specifik vegetationstyp brinner. Myndigheterna jobbar med att klassificera svensk vegetation i bränsleklasser.

Hur kommer det sig att du jobbar med modellering av vegetationsbränder?

Jag är brandman i grunden och har länge haft en idé om att jobba med naturkatastrofer. Egentligen är det stormar jag siktar mot att jobba med. Samtidigt kan man säga jag att jag delvis redan gör det eftersom livet troligtvis stormar för den som befinner sig mitt i en skogsbrand.

Tror du att det här systemet kommer användas av räddningstjänsten inom fem år?

Ja, min förhoppning är att ha en färdig produkt om två år. Sedan beror det mycket på myndigheterna, framförallt MSB, när och hur det kan bli implementerat i samhället.

Jobbar du ensam med utvecklingen av systemet?

Ja, jag är den enda som arbetar med WISE-FASS. Projektet är något jag har gjort på fritiden i ungefär två år men själva programmeringen började inte förrän förra sommaren när jag fick ett Leapfrogsstipendium. Det var tre väldigt händelserika månader. Projektet bygger lite på kandidatuppsatsen jag skrev här vid institutionen tillsammans med en annan student. Vi utvärderade om två existerande brandtillväxtmodeller kunde appliceras i Sverige. I oktober 2018 höll jag ett seminarium vid en workshop hos SMHI där flera myndigheter närvarade. Sedan dess har bl.a. SMHI och MSB hört av sig relativt ofta för att uppdatera sig om projektet.

Om man är intresserad av att jobba med naturkatastrofer, är naturgeografin en bra väg att gå?

Självklart beror det på hur man vill jobba men ja, med naturgeografin kan du komma väldigt långt eftersom du lär dig om grundprocesserna i naturen hur processer i de olika sfärerna interagerar med varandra. Jag hade katastrofhanteringen i grunden eftersom jag arbetat som brandman men det är inget krav. Med fantasi och envishet kommer du långt.

Vad innebär innovationspriset för dig?

Framförallt erkännandet som ett bevis på att det är flera ute i näringslivet som tror på idén men även visst ekonomiskt stöd. Jag tror att det är lättare att få gehör och framförallt har jag fått många kontakter. Sedan är det såklart häftigt att ha ett diplom på skrythyllan...

Har du något tips till studenter som har en idé?

Jag kan tipsa om att LU Innovation är väldigt bra. De finns för oss studenter och anställda för att hjälpa till med sådant här. Sen kan man söka Leapfrogs. Leapfrogs möjliggör test av en idé under 3 månader. Det finns inget krav att lyckas med projektet men man ska arbeta heltid med det.

Samarbetar du med forskare i projektet?

Nej inte än men jag är öppen för samarbeten. Jag har en dialog med Veiko Lehsten och funderar på möjligheten till en doktorandtjänst. Min inriktning med projektet är mot räddningstjänsten vilket innebär att modellen beräknar brandspridning. Om WISE-FASS kopplas till andra modeller kan t.ex. utsläpp av växthusgaser beräknas. Forskare och studenter som är intresserade av mer information får gärna höra av sig!

Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.
WISE-FASS som en tillfällig webb-applikation. Skärmdumpen visar en exempelsimulering. Flammorna representerar celler med aktiv brand vid slutet av var simulerad timme.