Forskningsmetodik

GISN27

Den här kursen kan endast läsas av dig som läser masterprogrammet iGEON.

Kursens innehåll

På den här kursen lär du dig definiera, planera och genomföra ett projekt på akademisk nivå. Projektet är tänkt att vara ditt examensarbete, men kan också vara en akademisk rapport. Kursen lämpar sig att tas i anslutning till, eller samtidigt som ditt projekt. Den är uppdelad i flera delar som omfattar både teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. Bibliotekskunskap berör hur du gör för att hitta relevant litteratur, vilket är en grundläggande del av att skriva en akademisk text. Du får också lära dig vetenskapliga teorier och metoder som är relevanta för ditt egna forskningsområde. Argumentteori ger dig grundläggande kunskaper i hur du kan strukturera argument, något vi diskuterar och exemplifierar.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar och projektrapporter som du skickar till dina lärare. Detta är en internetbaserad kurs.