Geografiska informationssystem, avancerad kurs

GISA22

Den här kursen ges online på distans. Du hittar kursbeskrivningen på vår engelskspråkiga webb.

Kursen kan endast läsas inom masterprogrammet iGEON.

 

 

Fakta: GISA22

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: flexibel, beroende på studietakt (25%, 50%, 100 %). Startar i september, november, januari och mars
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, Engelska B.
Tekniska krav: Windows 7 eller nyare; Internet-uppkoppling

Kursplan