Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Algoritmer i geografisk informationsbehandling

NGEN25 / EXTQ05

Kursens innehåll

Kursen inleds med spatiala datastrukturer som används vid lagring och bearbetning av geografisk information i både 2D och 3D. Denna del innehåller också en beskrivning av rumsliga begrepp, särskilt topologiska relationer.

Den andra delen av kursen behandlar de grundläggande algoritmerna i GIS för vektor-, raster- och nätverksrepresentationer. De teoretiska delarna behandlar grundläggande algoritmteori; vissa av dessa algoritmer implementeras och tillämpas under de praktiska övningarna med hjälp av ett standardiserat programmeringsspråk. Denna del är den mest centrala och största komponenten i kursen.

Den tredje delen av kursen ägnas åt ett projekt med fokus på vetenskapligt skrivande som pågår under hela kursen.

Undervisningsform

Kursens föreläsningar behandlar den grundläggande teorin om de viktigaste algoritmerna i ett GIS. Övningar är främst inriktade på att programmera dessa algoritmer. Kursen avslutas med ett individuellt projekt.

Kursansvarig

Fakta: NGEN25 / EXTQ05

Nivå: avancerad
Poäng: 7.5 hp
Kursperiod: HT2
Språk: engelska
Förutsatta kunskapskrav: kandidatexamen i naturgeografi eller motsv., vilket inkluderar 30 hp i GIS alternativt tre års studier vid teknisk fakultet. För LTH-studenter gäller följande förutsatta förkunskaper: FMA430, EXTF80 (TEK270) eller VFT032 samt EDA501.

Kursplan
Kursplan (LTH)