Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Algoritmer i geografisk informationsbehandling

NGEN06 / EXTQ05

Kursens innehåll

I institutionens grundkurser har ni studenter bekantat sig med grundläggande teori inom GIS samt lärt sig att använda GIS som ett verktyg i geografiska analyser. Syftet med den här kursen är att ge den bakomliggande matematiska och datalogiska teorin till ett GIS. Denna kunskap är nödvändig för att värdera resultatet i en analys samt för att utföra mer avancerade analyser där verktygen inte finns tillgängliga i ett standardmässigt GIS-program.

Undervisningsform

Kursens föreläsningar behandlar den grundläggande teorin om de viktigaste algoritmerna i ett GIS. Övningar är främst inriktade på att programmera dessa algoritmer. Kursen avslutas med ett individuellt projekt.

Kursansvarig

Fakta: NGEN06 / EXTQ05

Nivå: avancerad
Poäng: 7.5 hp
Kursperiod: HT2
Språk: engelska
Förutsatta kunskapskrav: kandidatexamen i naturgeografi eller motsv., vilket inkluderar 30 hp i GIS alternativt tre års studier vid teknisk fakultet. För LTH-studenter gäller följande förutsatta förkunskaper: FMA430, EXTF80 (TEK270) eller VFT032 samt EDA501.

Kursplan
Kursplan (LTH)