Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CARBOAFRICA

Det här projektet är avslutat.

Medan flödena av koldioxid och vattenånga mellan vegetation och atmosfären har studerats ingående i hela Europa och Nordamerika, det finns mycket mindre data från Afrika. För att öka vår kunskap och förståelse för vatten- och koldioxidcykler i afrikanska ekosystem, särskilt när det gäller beroendet av vegetationens inverkan på miljöfaktorer såsom fukttillgänglighet, tar INES  aktiv del i projektet CARBOAFRICA.

Inom ramen för det internationella samarbetet, bidrar vår avdelning med:

  • Eddy flux-data på koldioxid och vatten, och meteorologiska data till basen CARBOAFRICA uppgifter
  • Mätningar på en site vid en  savann i Sudan, där vi använder eddy covariance-metoden för att bedöma både energiutbyte samt omsättningen av vatten och koldioxid. Vi följer också dynamiken i trädens lövverk genom FAPAR( fraction of absorbed photosynthetically active radiation (FAPAR)), och tittar på årstidernas växlingar i gräsbiomassa, bladyteindex (LAI) och förnafall.
  • att utföra kolflödes- och dynamisk vegetationsmodellering, både på regional och kontinental skala samt för utvalda flödesmätplatser. Särskilt i det senare fallet siktar vi på att jämföra modellens resultat av ekosystemens produktivitet och tillväxt av biomassa (t.ex. NEE, GPP, LAI) med observationer.
  • Studera nettoprimärproduktion (NPP) och vegetationsfenologi på regional skala med hjälp av fjärranalys.
  • Samordna arbetet med att införa realistiska beskrivningar av klimat-brand-vegetationsdynamik på regional och kontinental skala i globala dynamiska vegetationsmodeller. Här är vårt mål att tillhandahålla beräkningar av total förlust av kol relaterat till bränder, inklusive mänsklig påverkan på mönster i brändernas uppkomst.
  • Att ge kurser och praktisk utbildning i ekofysiologi, kol-vatteninteraktion och modellering, samt bidra till produktionen av E-learningdokument.

Kontakt

Jonas Ardö
jonas [dot] ardo [at] nateko [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 40 31