Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning för hållbarhet

Cecilia Akselsson, forskare.
Cecilia Akselsson, forskare vid Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

Forskaren Cecilia Akselsson fick nyligen anslag för forskningsprojekt inom utlysningen "Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen". Hon ska forska på hållbar markanvändning och utveckling av landskapsansatser för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Hej Cecilia! Vad är det du ska göra för forskning?

Syftet är att utveckla en landskapsansats som kan användas för att belysa avvägningar mellan hållbarhetsmål, och att hitta de bästa markanvändningsstrategierna ur hållbarhetssynpunkt. Det är en förstudie där jag tillsammans med en grupp forskare från bland annat CEC och SLU ska lägga grunderna för ett långsiktigt forskningsprogram.

Vad är landskapsansatser?

Landskapsansatser är att man i planeringen tar hänsyn till olika ekosystemtyper och hur dom hänger ihop. Att man inte, som ofta görs nu, tittar på en typ av skog för sig, en annan typ av skog för sig, och jordbruksmark för sig, när man tex utvärderar effekter av klimat eller markanvändning på biodiversitet eller vattenkvalitet. Biodiversiteten kan ju ofta flytta sig över dessa gränser, liksom vattnet, så man behöver titta på hela landskapet tillsammans vilket kräver att man samarbetar över institutionsgränser.

Hur ska ni göra?

Vi kommer att börja brett med att analysera tidigare försök att implementera och utvärdera landskapsansatser, nationellt och internationellt. Därefter kommer vi att, baserat på fyra olika fallstudieområden med olika karaktär vad gäller ekologiska, naturgeografiska samt juridiska och administrativa aspekter, utforma ett koncept för en landskapsanalys-plattform. Den ska kunna användas för bedömningar av synergier och konflikter vid olika markanvändningsstrategier.

Varför är det här viktigt att studera?

Utveckling av landskapsansatser som är bättre än de som används idag, kommer att ge bättre förutsättningar för att ta fram markanvändningsstrategier som är klimatsmarta, samtidigt som de bidrar till uppfyllandet av hållbarhetsmålen.