Default user image.

Fredrik Lagergren

Researcher

Default user image.

Är anpassning av skogsskötseln nödvändigt i dagsläget för att minska skogsskador i ett förändrat klimat? Del 2 –analyser på regional nivå

Author

  • Johan Bergh
  • Ulf Johansson
  • Anna Maria Jönsson
  • Fredrik Lagergren
  • Anders Lundström
  • Urban Nilsson
  • Ola Sallnäs

Department/s

  • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science

Publishing year

2012

Language

Swedish

Publication/Series

Sveriges lantbruksuniversitet Arbetsrapport

Volume

43

Document type

Report

Publisher

Sveriges Lantbruksuniversitet

Topic

  • Physical Geography

Status

Published

Report number

43