Samhällsmätning

EXTA50

OBS: kursen kan endast läsas av LTH-studenter. Den sökes via LTH kursanmälan.

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om begrepp och metoder inom geodesi, geodetisk mätningsteknik, fotogrammetri och fjärranalys. Den består av fyra kursmoment:

  • koordinatsystem och kartprojektioner
  • mätnings- och beräkningsmetoder
  • satellitmätning (GPS)
  • fjärranalys, fotogrammetri och laserskanning

 

Kursen ges endast på svenska. Är obligatorisk för lantmäteristudenter, LTH.

Fakta: EXTA50

Nivå: grundläggande
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: ht
Undervisningsspråk: engelska
Förutsatta förkunskaper:

  • FMA420 Linjär algebra
  • FMA430 Flerdimensionell analys
  • EDAA20 Programmering och databaser

Kursplan