Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Geografiska informationssystem för landskapsstudier

EXTF01
OBS: kursen kan endast läsas av LTH-studenter. Den sökes via LTH kursanmälan.

Denna kurs vänder sig till studenter som vill få inledande kunskaper om begrepp och metoder inom behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS). Kursen ger en god grund till vidare arbete med rumsliga digitala data. Föreläsningar behandlar den grundläggande teorin rörande, rumsliga fenomen, geografisk data och analys samt fjärranalys inom studier av landskapsprocesser. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras.

En stor del av kursen består praktiska övningar med några av de inom ämnet vanligast förekommande standardprogramvarorna. De moment inom GIS-tekniken som på detta sätt behandlas omfattar kartprojektioner och referenssystem, geografiska data i digital form (kartor, fjärranalysdata och tabeller), grundläggande analys av geografiska data i raster- och vektorform samt kartografisk och grafisk presentation av digitalt kartmaterial. Härigenom tränas och exemplifieras generella rumsliga problemställningar inom miljö och samhälle.

Kursen avser också att ge en inblick i ämnet naturgeografi och hur GIS och fjärranalys kan användas för att studera landskapsprocesser.

OBS: kursen kan endast läsas av LTH-studenter och sökes via LTH kursanmälan.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Fakta: EXTF01

Nivå: fördjupad (G2)
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: VT
Undervisningsspråk: svenska / engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, 120 hp inom civilingenjörsutbildning eller motsv.

Kursplan

För antagna

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter