Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geografiska informationssystem - en introduktion för lärare

NGEA23

Detta är en översiktskurs med syftet att ge lärare kunskaper och verktyg för att kunna använda geografiska informationssystem, GIS, i skolan.

GIS i samhället och skolan

Geografiska informationssystem, GIS, är en teknik vars användning inom de flesta sektorer i samhället ökar mycket kraftigt. Systemen levererar idag information som används via datorer och mobiltelefoner. Utan att vi ens vet om det använder vi ofta GIS när vi vill hitta vägen till närmsta busshållplats, restauranger inom gångavstånd eller planerar semesterresor. De flesta aktörer inom samhällsplanering, miljöplanering, räddningstjänst, kulturminnesvård, skogsindustri med flera använder GIS som verktyg i den dagliga verksamheten. Den breda användningen är också en anledning till att GIS finns med i kursplan för ämnet geografi på gymnasienivå men även som centralt innehåll i grundskolan åk 7-9.

Kursens innehåll

Kursen vänder sig speciellt till lärare eller blivande lärare. Införandet av GIS i skolan har gått snabbt. Många lärare känner sig alltför osäkra för att utveckla och leda kursmoment i ämnet och/eller använda tekniken inom olika ämnen. För att underlätta detta ges denna variant på nybörjarkurs i GIS där du som student ges möjlighet att bygga upp sin egen kunskap och samtidigt skapa underlag för egen undervisning.

Givetvis är det av vikt med en grundläggande kunskap om de tekniker vi använder för att få information om vår närhet. Hur kan vi använda dem? Kan vi lita på dem? För att säkert kunna använda material i den egna skolan utförs alla praktiska kursmoment med Open Source programvara. Du kommer få en bred teoretisk och praktisk grund till arbete med digitala geografiska data och geografisk analys.

Undervisningsform

Kursen är uppdelad i ett antal moduler. Varje modul består av föreläsning samt teoretiska och praktiska övningar. Kursen behandlar rundläggande teori och praktik inom kartografi, databaser samt vektor- och rasterstruktur. Du får förståelse för representation och analys av rumsliga objekt. Kursen belyser också mer generella geografiska problemställningar inom miljö och samhälle genom praktiska GIS-tillämpningar.

Exempel på sådant som behandlas i kursen:

 • Introduktion till GIS och GIS-programmet
 • Digitala geografiska data (Vektor- och rasterdata)
 • Kartografi, visualisering, kartprojektioner och koordiantsystem
 • Databaser och attributdata
 • Vektoranalys
 • Rasteranalys
 • Hämta och skapa geografisk data
 • Internet och GPS för användning i GIS
 • Användning av GIS i skolan/undervisningen

Internetbaserad sommarkurs

Kursen är helt och hållet Internetbaserad. Du behöver alltså inte vara närvarande i Lund för att gå kursen. Då vi vet att de flesta lärare har fullt upp under terminstid, erbjuds kursen under sommaren och då på 50% studietakt, men med ett relativt flexibelt tidsschema. Du skickar dina resultat från teoretiska och praktiska övningar till lärarna via vårt system för studentkommunikation. Kursen avslutas med ett projektarbete att utforma ett eget undervisningsmoment.

   

  Kursansvarig

  Fakta: NGEA23

  Nivå: grundläggande
  Poäng: 7,5 hp
  Kursperiod: Sommarkurs 50%
  Undervisningsspråk: svenska
  Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, och 60 hp akademiska studier samt antagen till, nuvarande student på, eller färdigutexaminerad på lärarutbildning.

  Kursplan

  Är student

  Kurslitteratur: Alldeles ny upplaga 2020, ISBN: 9789144131740