Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Geografiska informationssystem - en introduktion för lärare

NGEA23
Detta är en översiktskurs med syftet att ge lärare kunskaper och verktyg för att kunna använda geografiska informationssystem, GIS, i skolan.

Geografiska informationssystem, GIS, är en teknik vars användning inom de flesta sektorer i samhället ökar mycket kraftigt. Systemen levererar idag information som används av envar via datorer och mobiltelefoner. Ofta, utan att vi ens vet om det, använder vi GIS när vi vill hitta vägen till närmsta busshållplats, restauranger inom gångavstånd eller planerar semesterturerna. Men även de flesta aktörer inom samhällsplanering, miljöplanering, räddningstjänst, kulturminnesvård, skogsindustri osv använder GIS som verktyg i den dagliga verksamheten.

Den breda användningen är också en anledning till att GIS finns med i kursplan för ämnet geografi på gymnasienivå men även som centralt innehåll i grundskolan åk 7-9. Givetvis är det av vikt med en grundläggande kunskap om de tekniker vi använder för att få information om vår närhet. Hur kan vi använda dem? Kan vi lita på dem?

Kursen Geografiska informationssystem, introduktion, är en distansbaserad nybörjarkurs i ämnet. Du kommer få en bred teoretisk och praktisk grund till arbete med digitala geografiska data och geografisk analys.

Kursen är uppdelad i ett antal moduler. Varje modul består av föreläsning samt teoretiska och praktiska övningar. Grundläggande teori och praktik inom kartografi, databaser samt vektor- och rasterstruktur behandlas. Förståelse för representation och analys av rumsliga objekt poängteras och kursen belyser också mer generella geografiska problemställningar inom miljö och samhälle genom praktiska GIS-tillämpningar.

Kursen NGEA23 vänder sig speciellt till lärare eller blivande lärare. Införandet av GIS i skolan har gått snabbt. Många lärare känner sig alltför osäkra för att utveckla och leda kursmoment i ämnet och/eller använda tekniken inom olika ämnen. För att underlätta detta ges denna variant på nybörjarkurs i GIS där studenten ges möjlighet att bygga upp sin egen kunskap och samtidigt skapa underlag för egen undervisning. För att säkert kunna använda material i den egna skolan utförs alla praktiska kursmoment med Open Source programvara.

Kursen är helt och hållet Internetbaserad. Du behöver alltså inte vara närvarande i Lund för att gå kursen. Den är flexibelt utformad vilket möjliggör att genomföra kursen på hel- eller deltid; ända ner till 25% studietakt. Du skickar dina resultat från teoretiska och praktiska övningar till lärarna via vårt system för studentkommunikation. Kursen avslutas med ett projektarbete att utforma ett eget undervisningsmoment.

Exempel på sådant som behandlas i kursen:

  • Introduktion till GIS och GIS-programmet
  • Digitala geografiska data (Vektor- och rasterdata)
  • Kartografi, visualisering, kartprojektioner och koordiantsystem
  • Databaser och attributdata
  • Vektoranalys
  • Rasteranalys
  • Hämta och skapa geografisk data
  • Internet och GPS för användning i GIS
  • Användning av GIS i skolan/undervisningen
Sidansvarig:

Kursansvarig

Fakta: NGEA23

Nivå: grundläggande
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: HT & VT
Undervisningsspråk: svenska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, och 60 hp akademiska studier samt antagen till, nuvarande student på, eller färdigutexaminerad på lärarutbildning.

Kursplan

Är student

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter