Geografiska informationssystem - en introduktion

NGEA18

Geografiska informationssystem – GIS – är en teknik vars användning ökar inom de flesta sektorer i samhället. Systemen levererar idag den information som av många används i datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Ofta använder vi GIS utan att veta om det, till exempel när vi letar efter vägen till närmsta busshållplats, restauranger inom gångavstånd eller planerar semesterturerna. Men GIS används också dagligen inom exempelvis

 • samhällsplanering
 • miljöplanering
 • räddningstjänst
 • kulturminnesvård
 • skogsindustri

Är du lärare och vill lära dig GIS? Då finns kursen NGEA23 speciellt för dig.

Kursens innehåll

Kursen Geografiska informationssystem, introduktion, är en distansbaserad nybörjarkurs i ämnet. Den ger dig en bred teoretisk och praktisk grund till arbete med digitala geografiska data och geografisk analys.

Kursen är uppdelad i ett antal moduler. Varje modul består av föreläsningar samt teoretiska och praktiska övningar. Vi behandlar grundläggande teori och praktik inom kartografi, databaser samt vektor- och rasterstruktur behandlas.

Förståelse för representation och analys av rumsliga objekt poängteras och kursen belyser också mer generella geografiska problemställningar inom miljö och samhälle genom praktiska GIS-tillämpningar.

Exempel på moduler i kursen:

 • Introduktion till GIS och GIS-programmet
 • Vektorstruktur
 • Kartografi och visualisering
 • Databaser och attributdata
 • Vektoranalys
 • Kartprojektioner, koordinatsystem och referenssystem
 • Rasterstruktur
 • Rasteranalys
 • Rumslig interpolation
 • Grundläggande datafångst med fjärranalys och GPS
 • Användning av GIS i skolan/undervisningen

Undervisningsform

Kursen är helt och hållet Internetbaserad. Du behöver alltså inte vara närvarande i Lund för att gå kursen. Du kan genomföra kursen på heltid, 50%, eller 25% studietakt. Du skickar dina resultat från teoretiska och praktiska övningar till lärarna via vårt system för studentkommunikation. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen; även den via distansverktyg.