Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dynamisk meteorologi, I

NGEA24

Kursens innehåll

Denna kurs ger dig, tillsammans med del II som ges höst, en introduktion till den teoretiska bakgrunden till atmosfärens dynamik. Denna del ger dig en introduktion till matematiska ekvationer som kan beskriva storskaliga rörelser i atmosfären.

Fokus för kursen är de fysiska lagarna för atmosfäriska rörelser, gällande rotation och termodynamik. I slutet av kursen kommer du att ha förståelse för hur olika processers påverkan i atmosfären.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Kursansvarig

Fakta: NGEA24

Nivå: Grundläggande
Credits: 7.5 hp
Kursperiod: HT1
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet samt FYSA01, MATB21, FYTA14NGEA06 eller NGEA21.

Kursplan