Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samspel mellan biosfären och atmosfären

NGEN16

Kursens innehåll

Den här kursen ger dig kunskap om de processer som styr tillståndet och flödet av massa och energi i systemet av mark, vegetation och atmosfär. Tyngdpunkten ligger på energiutbytet och vattnets kretslopp. Som student på kursen får du en djupgående helhetsbild av systemet och interaktionen mellan de olika fysikaliska och biologiska processerna. Du får även lära dig mätteknik för relevanta variabler och parametrar i ett ekosystem. Denna bakgrund är en väsentlig förutsättning för utvecklandet av ett långsiktigt brukande och utnyttjande av våra landbaserade ekosystem.

 Ett viktigt moment i kursen är en fältstudie för att att utveckla färdigheter i mätteknik och tillämpa teoretiska kunskaper på aktuella mättningar av energiutbytte och vattenbalans.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och projektarbete.

Kursansvarig

Fakta: NGEN16

Nivå: avancerad
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT
Språk: engelska
Förkunskapskrav: 90 hp inom naturvetenskapliga studier inklusive NGEA04 eller NGE621 eller motsvarande samt NGE603 eller NGE07 el motsv

PDF icon Kursplan

Är student