Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samspel mellan biosfären och atmosfären

NGEN16

Kursens innehåll

Den här kunskapen ger dig kunskap om de processer som styr tillståndet och flödet av massa och energi i systemet av mark-vegetation-atmosfär. Tyngdpunkten ligger på energiutbytet och vattnets kretslopp. Som student på kursen får du en djupgående helhetsbild av systemet och interaktionen mellan de olika fysikaliska och biologiska processerna. Du får även lära dig mätteknik för relevanta variabler och parametrar i ett ekosystem. Denna bakgrund är en väsentlig förutsättning för utvecklandet av ett långsiktigt brukande och utnyttjande av våra landbaserade ekosystem.

Kursen ger dig omfattande och komplexa kunskaper för de viktigaste energiutbytesprocesserna i gränsytan mellan atmosfären och vegetationen/landmassan. För att analysera samspel av olika processer inom ekosystem får du lära dig att använda en simuleringsmodell för att studera energiutbyte och vattenbalans. Du får även lära dig sensorteknik och metoder för att mäta och lagra abiotiska och biotiska variabler och parametrar med hjälp av dataloggrar och andra instrument. En viktig moment i kursen är en fältstudie för att att utveckla färdigheter i mätteknik och tillämpa teoretiska kunskaper på aktuella mättningar av energiutbytte och vattenbalans.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och projektarbete.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Fakta: NGEN16

Nivå: avancerad
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT
Språk: engelska
Förkunskapskrav: 90 hp inom naturvetenskapliga studier inklusive NGEA04 eller NGE621 eller motsvarande samt NGE603 eller NGE07 el motsv

PDF icon Kursplan

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Sverige

Hantering av personuppgifter