Samspel mellan biosfären och atmosfären

NGEN16

Kursens innehåll

Den här kursen ger dig kunskap om de processer som styr tillståndet och flödet av massa och energi i systemet av mark, vegetation och atmosfär. Tyngdpunkten ligger på energiutbytet och vattnets kretslopp. Som student på kursen får du en djupgående helhetsbild av systemet och interaktionen mellan de olika fysikaliska och biologiska processerna. Du får även lära dig mätteknik för relevanta variabler och parametrar i ett ekosystem. Denna bakgrund är en väsentlig förutsättning för utvecklandet av ett långsiktigt brukande och utnyttjande av våra landbaserade ekosystem.

 Ett viktigt moment i kursen är en fältstudie för att att utveckla färdigheter i mätteknik och tillämpa teoretiska kunskaper på aktuella mättningar av energiutbytte och vattenbalans.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och projektarbete.

Fakta: NGEN16

Nivå: avancerad
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT
Språk: engelska
Förkunskapskrav: 90 hp inom naturvetenskapliga studier inklusive NGEA04 eller NGE621 eller motsvarande samt NGE603 eller NGE07 el motsv

PDF icon Kursplan