Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Global ekosystemdynamik

NGEN17

Kursens innehåll

Den här kursen ger dig kunskap om ekosystemprocesser i naturliga, produktionsinriktade och urbana ekosystem. I kursen ingår övningsmoment där ekosystemens utveckling över tid analyseras i förhållande till biotiska och abiotiska processer samt mänsklig påverkan så som markanvändning och klimatförändring. För att belysa interaktionen mellan lokala, regionala och globala drivkrafter och förändringar används ett tvärvetenskapligt perspektiv. Efter genomgången kurs ska du kunna identifiera och definiera hur ekosystemprocesser påverkas av direkta och indirekta klimateffekter, samt av olika aktörer och deras behov av ekosystemtjänster.

Undervisningsform

Den första delen av kursen utgörs av föreläsningar och praktiska övningar, och den andra delen av ett litteraturbaserat projekt som möjliggör fördjupning inom ett eget valt deltema inom global ekosystemdynamik.

Kursansvarig

Fakta: NGEN17

Nivå: avancerad
Poäng: 15 hp
Kursperiod: HT2
Språk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet samt 90 hp naturvetenskapliga studier. Kursen NGEA04 Ekosystemanalys, alternativt NGE621 Ekosystemanalys, eller motsvarande, rekommenderas.

Kursplan

Är student