GIT-projekt med Pythonprogrammering

EXTP40

Kursen kan ENDAST läsas av LTH-studenter och sökes via LTH kursanmälan.

Kursens innehåll

Användning av och kunskap om programmeringsspråk som används inom utveckling av och kommunikation med dagens GIS-program och applikationsmiljöer inom GIT är av stor betydelse för studenter som vill specialisera sig i dessa inriktningar.

I projekt ingår att söka och inhämta speciell kunskap för genomförande. Det görs du genom deltagande i och genomförande av programmeringslaborationer i en distanskurs för Python-programmering i GIS. Den innehåller både föreläsningar som andra distansresurser. Parallellt löper projektet som utgörs av en GIT-relaterad applikation. I det projektet sker undervisning i form av ett antal projektmöten med diskussion och handledning.

Undervisningsform

Projektredovisningen sker både muntligt och skriftligt under varierande former.

Datum och tid för introduktionsmöte bestäms genom kontakt med kurskoordinator.

Fakta: EXTP40

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: ht
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: Minst två av fördjupningskurserna i GIT:

  • TEK230, EXTN10, EXTN15, EXTN70 eller EXTN75
  • EXTF80 Geografisk informationsteknik
  • EDAA20 Programmering och databaser
  • FMA430 Flerdimensionell analys

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: GISN24

Kursplan