Institutionen har lokaler i byggnaderna Geocentrum I och II. Första siffran i rumsnummer indikerar våning.

Datorsalar

 • Incus, Geocentrum I, 2:a våningen, nr 209 
  Se tillgänglighet
   
 • Capillatus, Geocentrum I, bottenvåningen, nr 130

Föreläsningssalar

 • Atmosfären, Geocentrum II, 2:a våningen, nr 209
 • Biosfären, Geocentrum I, 2:a våningen, nr 220
 • Hydrosfären, Geocentrum I, bottenvåningen, nr 108
 • Litosfären, Geocentrum II, 3:e våningen, nr 354
 • Pangea, Geocentrum II, 2:a våningen, nr 229
 • Världen, Geocentrum I, bottenvåningen, nr 111

Seminarierum

 • Gotland, Geocentrum I, bottenvåningen, nr 126
 • Öresund, Geocentum I, 2:a våningen