Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Angående utbrottet av covid-19

Med anledning av virusutbrottet sker nu all undervisning digitalt 2021, med väldigt få undantag. Behöver du tillgång till någonting i institutionens lokaler behöver du kontakta ansvarig kurskoordinator. Det gäller även om du har frågor kring kurs och kursmoment.

Undervisning sker enbart på distans

För att minsta risken för smittspridning har vi nu all undervisning online. Det gäller även examinationer. Endast väldigt få moment som inte går att utföra på annat sätt får tillstånd att ske på campus, och då med restriktioner. Det kommer att hanteras lite olika på de olika kurserna och det är viktigt att studenter följer upp information om undervisningen. För frågor hänvisas  för närvarande till kurscheferna. Exkursioner kommer under våren 2021 ersättas av digital undervisning. Detta gäller tills det kommer nya riktlinjer från universitetsledningen.

Viktig info om regler vid institutionen finns i följande dokument :

Covid-19 regulations at INES, pdf på engelska, öppnas i nytt fönster

Salar och labbar

Under utbrottet av covid-19 kommer möjligheten att komma in i salar och labbar att vara mycket begränsad, och det krävs tillstånd för att vistas i lokalerna. Om du behöver komma in i någon sal eller labb behöver du kontakta din kursansvariga för att få tillgång. Självklart rör vi oss i lokalerna bara om vi är symtomfria.

Om du inte har en studiemiljö som fungerar hemma så kan du få tillstånd att sitta på i våra lokaler. Då behöver du ett tillstånd som din kurskoordinator ska fylla i. Kontakta din kurskoordinator.

Övriga lokaler

Samtliga sociala ytor på institutionen är tyvärr avstängda tills vidare.

Information från Lunds universitet

Lunds universitet har samlat information för studenter och personal vad gäller det pågående covid-19-utbrottet.

För att hålla dig uppdaterad om Lunds universitets agerande i saken finns det en sida för personal och studenter som kontinuerligt uppdateras med den senaste informationen:

Information om covid-19 till studenter och medarbetare vid LU

Här finns också svar på vanliga frågor för studenter:

FAQ om covid-19 för studenter